Vanuit de zorgverzekeringen worden verschillende eisen gesteld waaraan een verwijsbrief moet voldoen. In ieder geval moet vermeld worden:

* Datum van de verwijzing
* Een (vermoeden van een) DSM-geclassificeerde stoornis; bij voorkeur welk gebied (bijvoorbeeld: depressie, angst, trauma, persoonlijkheidsproblematiek, ADHD)
* Naar welk type zorg u verwijst: Basis GGZ of Gespecialiseerde GGZ. Voor de Basis GGZ is het van belang dat u ook de prestatie vermeldt. Deze kan zijn: ongeveer 5 gesprekken (kort), ongeveer 8 gesprekken (middel) of ongeveer 12 gesprekken (lang).
* De gegevens van uw praktijk, met name uw AGB-code

De datum op de verwijsbrief moet voor het eerste gesprek liggen.

U kunt hier een format voor de Verwijsbrief GGZ downloaden. Wanneer alle velden zijn ingevuld, voldoet de verwijsbrief aan de gestelde voorwaarden.

Om u te helpen te beslissen of een cliënt naar de GGZ moet worden verwezen en zo ja, of hij binnen de BGGZ of SGGZ past, kunt u gebruik maken van de verwijskaart. Hierin kunt u op basis van een vijftal criteria een keuze maken. NB: er hoeft niet op alle vijf de gebieden voldaan te worden aan de criteria. Wel is het zo dat er voor een verwijzing naar de GGZ sprake moet zijn van een vermoeden van een DSM-stoornis.

U kunt de verwijskaart hier downloaden: Verwijskaart GGZ