Welkom op de website van psychologiepraktijk Sensus. Sensus biedt psychologische behandelingen aan volwassenen. Op deze website vindt u alle informatie.

Hoogbegaafdheid
In februari verschijnt het themanummer Hoogbegaafdheid van De Psycholoog, het tijdschrift van het NIP. U kunt de bijdrage van Sensus op deze website vinden.
Voor informatie over het aanbod voor (vermoedelijk) hoogbegaafde volwassenen, klik hier

 

Sensus is verhuisd!

Per 4 juli 2022 zijn wij gevestigd in het nieuwe Medisch Centrum in Heenvliet:
Nico de Regtplein 1G (begane grond)
3218 XW Heenvliet

Als u een afspraak heeft, hoeft u zich bij binnenkomst niet aan te melden. Op de begane grond links staat een lange bank. U kunt hier plaatsnemen en wordt dan opgehaald.

Corona (update juli 2022)

*Neem bij klachten altijd contact op met de praktijk, ook als u negatief getest of gevaccineerd bent. Wij willen niet alleen coronabesmetting, maar ook zoveel mogelijk andere besmettingen voorkomen. Dit omdat de praktijk anders soms meerdere dagen gesloten zou kunnen zijn. Het kan zijn dat u gevraagd wordt de afspraak toch om te zetten naar een sessie op afstand. Doe dit zo vroeg mogelijk. Wacht indien mogelijk dus niet tot de dag van uw afspraak.

Corona maatregelen
Voorafgaand aan de afspraak
Wij werken face to face, met een aantal afspraken. Deze zijn ter bescherming van u, maar ook van andere, soms kwetsbare cliënten en onszelf en onze naasten.
Afspraken die helemaal niet worden afgezegd of verzet, zullen wel in rekening worden gebracht volgens het no-show tarief.

Resultaten onderzoek psychische klachten, Basis GGZ en corona (27-04-2020)

Conclusies en aanbevelingen

*57,3% van alle mensen die de enquête heeft ingevuld geeft aan psychische klachten te ervaren door corona of coronamaatregelen of een toename van reeds bestaande klachten.
Binnen de subgroep mensen die niet zelf in de GGZ werken, geeft zelfs 63,3% psychische klachten door corona aan.

*36,6% (gehele steekproef) tot 40,9% (niet werkzaam in de GGZ) van de mensen zou zich niet aanmelden bij een psycholoog in de Basis GGZ wanneer hij of zij hier wel behoefte aan zou hebben of heeft nu geen toegang tot zorg. Het overgrote deel hiervan is gelegen in redenen die weggenomen kunnen worden door goede communicatie en maatregelen om de drempel lager te maken. Dit is een zorgelijke ontwikkeling; deze redenen om geen contact te zoeken met een psycholoog wanneer hier wel behoefte aan zou zijn, zijn grotendeels op te lossen door betere communicatie van de Basis GGZ richting het publiek en van huisartsen richting hun patiënten. De Landelijke Huisartsen Vereniging LHV heeft huisartsen al opgeroepen te blijven verwijzen. Wanneer mensen met klachten hun huisarts echter niet bezoeken omdat zij denken dat ze toch niet aangemeld kunnen worden in de Basis GGZ, is deze oproep dus onvoldoende.

*6% geeft aan behandeling op afstand in de vorm van (beeld)bellen thuis niet te kunnen organiseren. Ook hiervoor zou aandacht moeten zijn. Mogelijk kunnen deze praktische problemen (deels) opgelost worden door een groter deel van de behandeling online in de eigen tijd te kunnen doen, of door meer flexibiliteit in afspraken.
Wanneer iemand zich op dit moment niet wil aanmelden omdat behandeling op afstand niet de voorkeur heeft, is dat natuurlijk mogelijk. Er kunnen echter ook situaties zijn waarin het onwenselijk is dat wordt gewacht tot na de maatregelen. In die situaties zouden huisartsen, POH-GGZ en psychologen in gesprek moeten gaan om na te gaan waar de precieze bezwaren liggen en hiervoor een oplossing te vinden. Binnen de landelijke maatregelen bestaat nog steeds de mogelijkheid om cliënten face to face te behandelen.

Naast antwoorden op de vragen in de doelstelling komt naar voren dat 5 van de 10 personen die al voor de maatregelen onder behandeling waren, melden dat de behandeling is gestaakt. Sommigen hebben hierover hun verhaal gedaan en geven aan dat hiervoor geen reden is gegeven en/of dit niet in overleg is gegaan. Behalve dat deze personen nu niet de behandeling krijgen die zij nodig hebben, is heeft dit een negatieve invloed op de beeldvorming van de GGZ.

Aanbevelingen voor psychologen werkzaam in de Basis GGZ:
*De richtlijn GGZ en corona geeft aan dat face tot face gesprekken nog steeds mogelijk zijn. De beslissing voor de vorm van de behandeling (face to face of op afstand) moet door middel van shared dicisionmaking genomen worden.
*Zorg voor goede informatie op de website.
*Communiceer richting verwijzers wat de mogelijkheden zijn.
*Bespreek met huidige cliënten welke wijzigingen in behandeling er zijn en waarom.
*Zorg voor verschillende mogelijkheden (beeldbellen/bellen/chat/e-health)van behandeling en betrek mensen hierbij.

Aanbevelingen voor beroepsverenigingen
*Communiceer richting een zo breed mogelijk publiek dat de Basis GGZ in de meeste situaties toegankelijk is, eventueel met aanpassingen zoals behandeling op afstand.
*Draag zorg voor voorlichting over de mogelijkheden en effectiviteit van behandeling op afstand. Ook als behandeling op afstand op groepsniveau (even) effectief zou zijn, houd dan wel rekening met individuele voorkeuren en verschillen.
*Op dit moment is face to face behandeling nog mogelijk. Belangrijk is dat de politiek op de hoogte is van de noodzaak deze mogelijkheid te laten bestaan, ook wanneer in de toekomst maatregelen strenger zouden worden.

Aanbevelingen politiek
*Zorg dat face to face gesprekken wanneer noodzakelijk voor de cliënt toegestaan blijven.
*Neem zoveel mogelijk drempels voor aanmelding bij een psycholoog weg. Hierbij kan gedacht worden aan het tijdelijk toestaan van een intake binnen de Basis GGZ zonder verwijzing van de huisarts. De huisartsenzorg wordt hierdoor ontlast en een de drempel voor mensen die denken niet naar de huisarts te kunnen of durven wordt weggenomen.
*Het eigen risico bij uitsluitend een intake is relatief hoog (tot ongeveer 200 euro): het (tijdelijk) laten vervallen van het eigen risico bij een intake kan een financiële drempel wegnemen.
*Uit het onderzoek ‘De impact van Corona op Werk’ van 5 april 2020 blijkt dat 23% van de werknemers het op prijs zou stellen als de werkgever laagdrempelig contact met een psycholoog aanbiedt. Veel bedrijven hebben het nu financieel zwaar. De overheid zou hieraan bij kunnen dragen door tijdelijk niet alleen mensen een intake te laten krijgen bij wie door de huisarts (een vermoeden van) een DSM-stoornis is vastgesteld, maar iedereen die psychische klachten ervaart laagdrempelig, dus zonder verwijzing, accepteert voor een intake binnen de BasisGGZ. Dit met de afspraak met de beroepsgroep dat wanneer iemand beter geholpen kan worden op een andere manier (maatschappelijk werk, POH-GGZ, wijkteam, etc.) ook daarheen verwezen wordt.
De aanbevelingen aan de politiek zijn verder uitgewerkt en geconcretiseerd en gedeeld met de commissie VWS en minister Hugo de Jonge.

NB: bovenstaande zijn bevindingen uit een enquête ingevuld door 82 personen. De aanbevelingen zijn een advies; op dit moment is niet zeker welke overgenomen zullen worden en welke niet.

Corona update 22-03-2020

Er vinden op dit moment geen face to face gesprekken meer plaats. Behandelingen zijn echter nog wel mogelijk via telefonische gesprekken, beeldbellen en e-health. U kunt zich dan ook nog steeds aanmelden voor behandeling in de Basis GGZ. U kunt de Informatiebrief nieuwe cliënten downloaden waarin alle informatie te lezen is over de mogelijkheden en aanmeldprocedure.
Wanneer alle benodigde documenten bij ons binnen zijn, is de wachttijd kort (ongeveer 1-2 weken).

Omdat wij privé ook te maken hebben met alle maatregelen die zijn genomen, zijn wij mogelijk minder goed telefonisch bereikbaar. Wij vragen hiervoor uw begrip en proberen zo snel mogelijk te reageren. U kunt het best een e-mail sturen naar k.starke@sensusnet.nl met daarin de reden voor contact.

Corona update 12-03-2020

Wij volgen de ontwikkelingen rondom het corona-virus nauwlettend. Het is mogelijk om u aan te melden voor behandeling. Wij kunnen ook behandeling bieden die volledig telefonisch en via e-health plaatsvindt. Dit kan echter niet bij alle trajecten. Neem daarom telefonisch contact op voor overleg wanneer u zich aan wilt melden.

Graag brengen wij u op de hoogte brengen van de maatregelen die Sensus neemt met betrekking tot het corona-virus. Wij vinden het belangrijk dat wij het risico om anderen en onszelf te besmetten zo laag mogelijk maken. Daarnaast zijn wij van mening dat wij als zorgverlener alles moeten doen om verspreiding van het virus zoveel mogelijk te voorkomen. Vanwege de gevaren voor  mensen met een kwetsbare gezondheid, maar ook vanwege de extra druk op de gezondheidszorg.

Wij houden de ontwikkelingen in de gaten en volgen de adviezen van het RIVM op. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Omdat deze adviezen per dag kunnen veranderen, vragen wij u voorafgaand aan uw afspraak het meest recente advies te bekijken.

In aanvulling hierop vragen wij u, wanneer u:

*klachten heeft (verkoudheidsklachten of benauwdheid of koorts)

of

*uw klachten minder dan 24 uur geleden verdwenen zijn

of

*u  de afgelopen 14 dagen in één van de risicogebieden bent geweest

of

*iemand in uw directe omgeving besmet is met het corona virus

uw afspraak om te zetten naar een telefonische/skype/e-health afspraak of te verzetten naar een later tijdstip.

Uiteraard gaan wij hier flexibel mee om en worden er geen kosten in rekening gebracht bij een (te) late omzetting. Telefonische afspraken zijn mogelijk op maandagmiddag, dinsdag, donderdag en vrijdagochtend. Skype-afspraken zijn mogelijk op dinsdag en donderdag.
Als u geen klachten heeft maar vanwege het corona-virus toch de afspraak wilt omzetten, is dit uiteraard mogelijk.

Als u een minder goede gezondheid heeft, raden wij u aan eerst te overleggen met uw (huis)arts of uw afspraken door kunnen gaan. Ook als u andere twijfels heeft, neem dan telefonisch contact op met uw huisarts.

Praktisch: wanneer u uw afspraak wilt omzetten naar een telefonische afspraak op dezelfde dag en tijd, kunt u hiervoor een e-mailbericht sturen. Vermeld voor de zekerheid uw telefoonnummer. Wanneer u de afspraak wilt verzetten naar een andere dag en/of tijd, kunt u het best telefonisch contact opnemen. Op dinsdag en donderdag ben ik het best telefonisch bereikbaar.

Ik begrijp dat deze maatregelen voor u vervelend kunnen zijn. Ik hoop op uw medewerking en begrip.

Wanneer u vragen heeft naar aanleiding van dit bericht, dan hoor ik dat graag!

Hartelijke groet,

Kristel Szakály-Starke

06-42754589

 

 

Onder welke doelgroep valt u?