De medewerkers van Sensus stellen zich graag aan u voor.

Syphra_4977_20x30 copy

Kristel Starke (GZ-psycholoog)

‘Er zijn altijd meer keuzes, mogelijkheden en ideeën dan waar wij ons op een bepaald moment bewust van zijn.’

“Ik help mensen om zich van deze mogelijkheden bewust te worden en keuzes te maken. Mijn werkwijze is gebaseerd op samenwerking. Mijn aanpak is informeel en laagdrempelig; ik probeer mensen zich thuis te laten voelen in de spreekkamer. Aan de andere kant vraag ik ook wat van mijn cliënten; een behandeling is hard werken.

Mijn opleiding tot psycholoog heb ik aan de Universiteit Leiden gevolgd. Ik ben afgestudeerd in Klinische en Gezondheidspsychologie. Daarna heb ik gewerkt bij een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking. Verder ben ik werkzaam binnen de arbeids- en organisatiepsychologie, multidisciplinaire revalidatie en de GGZ. Tijdens de opleiding tot GZ-psycholoog heb ik mijn kennis en ervaring verder ontwikkeld.

Vanuit de ervaring die ik op verschillende gebieden heb opgedaan, ontstond de wens om cliënten meer te bieden. Om op maat gesneden begeleiding te kunnen geven, ben ik Sensus gestart.

Daarnaast heb ik psychologie gecombineerd met mijn passie voor paarden. Ik ben opgeleid in het geven van therapie met inzet van paarden.

Als GZ-psycholoog ben ik BIG-geregistreerd, daarnaast ben ik lid van de Nederlandse Vereniging voor Psychologen (het NIP).”

Marion

Marion Göttgens (psycholoog NIP)

“Luisteren naar mensen, samen uitzoeken wat er aan de hand is en bekijken hoe we de situatie kunnen verbeteren, dat is waar mijn passie ligt! Mijn opleiding tot psycholoog heb ik gevolgd aan de Universiteit Utrecht met als afstudeerrichting Klinische en Gezondheidspsychologie. Sinds die tijd ben ik werkzaam geweest in de ouderenpsychiatrie, de GGZ in een grote instelling en bij een kleinere psychologenpraktijk. Hierdoor heb ik de mogelijkheid gehad mij verschillende behandelmethodes zoals cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte psychotherapie, e-health en biofeedback eigen te maken.

Onbevooroordeeld zijn en goed kunnen luisteren, zijn voor mij kernwaarden bij de begeleiding van cliënten. Ook samenwerking is onmisbaar voor een goed resultaat. Ik ga dan ook graag samen met u op zoek naar de mogelijke oplossingen en veranderingen!”

Gábor Szakály (Basis EFT-Therapeut, adviseur)

“Ieder mens wil zich geliefd, geborgen en gewaardeerd voelen. Er is niets waar dit meer voor geldt dan voor de relatie met onze geliefde. We willen de zekerheid hebben dat onze geliefde er voor ons is wanneer wij dat van hem of haar nodig hebben. Wanneer deze zekerheid dreigt weg te vallen, worden we overspoeld door emoties zoals verdriet, pijn en angst. Vanuit deze emoties maken we elkaar verwijten of sluiten we ons af.

Ik nodig koppels uit om samen op zoek te gaan naar welke emoties schuilgaan achter de felle verwijten of lange pijnlijke stiltes. Door het ervaren van deze emoties en deze te uiten kunnen partners hun wensen en diepe verlangens (h)erkennen, bij zichzelf en bij de ander. Op dat moment zie je een ander gesprek ontstaan. Het gaat dan niet meer over het huishouden, de financiën of het tijdstip van thuiskomen, maar om waar het echt om gaat in een relatie. Ben je er wel voor mij? Doen mijn gevoelens er voor jou toe? Deze vragen bieden de mogelijkheid om opnieuw verbinding te creëren en te bouwen aan een hechtere relatie.

Ik ben opgeleid tot Basis EFT-Therapeut. Samen met Kristel heb ik ook de training Houd me Vast voor therapeuten en hun partner gedaan. Wij hebben hier zelf ervaren wat het Houd me Vast programma inhoudt. Naast de Houd me Vast-trainingen werk ik als jurist bij een overheidsinstelling.”