Uw medewerker kan om verschillende redenen extra ondersteuning nodig hebben.

Of het nu is om uitval te voorkomen of om uw medewerker te ondersteunen bij de terugkeer op de werkvloer, Sensus biedt voor veel klachten behandeling. Naast een brede ervaring met arbeidsgerelateerde klachten, zoals overspannenheid of burn-out, kunnen uw medewerkers bij Sensus ook terecht voor bijvoorbeeld:

* Depressieve klachten, somberheid

* Angstgevoelens

* Traumatische ervaringen (Post Traumatische Stress Stoornis)

* Rouwverwerking

Dit is slechts een beperkt overzicht van de klachten waarvoor Sensus uw medewerkers ondersteuning kan bieden. Tijdens het intakegesprek zal gezamenlijk met uw werknemer besproken worden wat de mogelijkheden zijn. Wij vinden het belangrijk om samen met de betrokkenen (u als werkgever en indien van toepassing, de bedrijfsarts en casemanager)  een team te vormen met de cliënt en zullen dit in het eerste gesprek met de cliënt bespreken. Uiteraard kan dit contact alleen plaatsvinden wanneer de cliënt hier toestemming voor geeft en houden wij ons aan de diverse wet- en regelgevingen.

In uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat  uw medewerker niet bij Sensus terecht kan. Wanneer dit het geval is kunnen wij door ons uitgebreide netwerk uw medewerker doorverwijzen naar de zorg of ondersteuning die het beste aansluit bij de klachten.