Per jaar hebben bijna 2.000.000 Nederlanders last van psychische klachten.* Werknemers worden niet overgeslagen door deze statistiek. De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) berekende dat psychische problemen van medewerkers Nederlandse werkgevers jaarlijks 20 miljard euro. Een groot deel van deze kosten worden veroorzaakt door zorg, ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en productieverlies.

Ook u kan als werkgever te maken krijgen met de gevolgen van psychische problemen bij uw werknemers. In het geval een werknemer van u uitvalt met psychische klachten zal door u als werkgever werk gemaakt moeten worden van de re-integratie.

Uiteraard wil u helemaal niet zo ver komen! Maar kunt u inschatten hoeveel risico uw bedrijf loopt op uitval als gevolg van psychische problemen? Een preventief traject voor een werknemer die een verhoogd risico loopt op klachten, of over wie u zich zorgen maakt, kan deze risico’s aanzienlijk verkleinen.

De diensten van Sensus kunnen in elk bedrijf worden ingezet in het streven naar duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Hierbij wordt gefocust op de medewerker in zijn of haar gehele systeem, dus zowel werk als privé wordt hierin meegenomen. Wanneer u als werkgever op zoek bent naar oplossingen ten aanzien van re-integratie en uitvalpreventie, kan Sensus u hierbij bijstaan met behandeling of coaching voor uw medewerkers.

*bron: GGZ in tabellen, M. Verbeek, A. Knispel, J. Nuijen; Trimbos Instituut, 2012