Met de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers als uitgangspunt biedt Sensus de volgende diensten.

Behandeling

Psychologiepraktijk Sensus biedt psychologische behandelingen aan werknemers die zijn uitgevallen of dreigen uit te vallen. Wij maken hierbij gebruik van verschillende behandelmethoden, waaronder cognitieve gedragstherapie, EMDR en systeemtherapie.

Coaching

Wanneer voor de zaken waar uw medewerker tegenaan loopt geen psychologische behandeling nodig is, maar er wel begeleiding gewenst is kan coaching vaak uitkomst bieden. Ook als preventiemethode kan coaching zeer effectief zijn.

Psychologisch onderzoek

Sensus biedt ook psychologisch onderzoek. Dit kan onderdeel uitmaken van een psychologische behandeling, maar het is ook mogelijk om alleen een onderzoek te ondergaan.

Loopbaanonderzoek

Sensus kan een loopbaanonderzoek uitvoeren bij uw medewerker. Hierbij wordt gekeken naar welk werk of welke werkzaamheden het meest aansluiten bij zijn of haar mogelijkheden. Een IQ-test kan een onderdeel van dit onderzoek uitmaken.