Sensus heeft verschillende diensten speciaal voor werkgevers. Afhankelijk van uw wensen kunnen wij u helpen inzicht te krijgen in de risico’s voor uw bedrijf en uw medewerkers. Sensus vindt dat het beter is te voorkomen dan te genezen en biedt daarom maatwerkoplossingen aan in geval van dreigende uitval. Ook bieden wij trajecten in het kader (uitval)preventie en re-integratie.

Sensus biedt voor uw medewerkers verschillende vormen van ondersteuning. Zij kunnen bij ons terecht voor coaching, behandeling, psychologisch onderzoek en equitherapie (therapie en coaching met paarden).

Voor (management)teams kan Sensus verschillende activiteiten organiseren – al dan niet met de inzet van equicoaching – op het gebied van interpersoonlijke communicatie en groepsprocessen of teambuilding.

Ten slotte kan Sensus uw bedrijf ook van dienst zijn met loopbaanonderzoek.