Wij werken, vanuit de gedachte dat dit de beste zorg voor de cliënt garandeert, samen met verschillende disciplines. Sensus staat daarbij voor korte lijnen met haar verwijzers en zo kort mogelijke wachttijden voor de cliënten die worden verwezen. In de praktijk kan het intakegesprek vaak plaatsvinden binnen twee weken nadat er een geldige verwijsbrief is.

De cliënten die worden verwezen kunnen bij Sensus voor generalistische basis GGZ. Vanuit de samenwerking met een landelijk multi-discplinair revalidatiecentrum zijn wij gespecialiseerd in het begeleiden en behandelen van mensen met chronische pijn. Daarnaast bieden wij verschillende vormen van ondersteuning, zoals coaching en psychologisch onderzoek.

Omdat wij het belangrijk vinden samen te werken met collega’s om zo onze krachten te bundelen, nodigen wij u van harte uit contact op te nemen voor collegiaal overleg en intervisie.