Vergoedingen

Psychologische behandeling binnen de generalistische basis GGZ wordt meestal vergoed door de zorgverzekering. In het eerste gesprek wordt met de verwezen patiënt besproken in hoeverre het traject inderdaad in aanmerking komt voor vergoeding.

In 2020 heeft Sensus met alle grote zorgverzekeringen een contract: Caresq, CZ/OHRA/DeltaLloyd, DSW, Menzis, Multizorg, VGZ en Zilveren Kruis. Staat uw verzekering er niet bij? Neem dan contact op met Sensus of met uw verzekering. Waarschijnlijk valt deze onder één van bovenstaande grotere verzekeringslabels.
Wanneer u een verwijsbrief heeft voor de SGGZ, kunt u helaas niet bij Sensus terecht. In Heenvliet is Annelies van Wijngaarden werkzaam in de SGGZ: www.van-wijngaarden-psychotherapeut.nl.

Coaching, equitherapie en psychologische onderzoeken die geen deel uitmaken van een behandeling en/of niet op verwijzing van een arts zijn, komen meestal niet in aanmerking voor vergoeding. In die gevallen dient de cliënt de trajecten zelf te betalen en ontvangt hij hiervoor van Sensus een factuur.

Kosten

De verschillende zorgverzekeraars vergoeden (een percentage van) de maximumtarieven zoals die door de Nederlandse Zorg autoriteit (NZa) zijn vastgesteld. Deze tarieven zijn als volgt:

per 01-01-2020
BGGZ kort: € 503,47 (btw-vrij)
BGGZ middel: € 853,38 (btw-vrij)
BGGZ lang: € 1.383,65 (btw-vrij)
BGGZ Overig Zorg Product niet-basispakketzorg Consult: € 110,27 (btw-vrij)
BGGZ Onvolledig behandeltraject: € 219,78 (btw-vrij)
Brief aan bedrijfs-/verzekeringsarts/CBR: € 86,57 (excl. btw)

NoShow BGGZ zonder afmelding: 40,- (dit bedrag wordt aan de cliënt gefactureerd)
NoShow BGGZ met afmelding later dan 24 uur vooraf: 30,- (dit bedrag wordt aan de cliënt gefactureerd)

Wanneer de zorg in aanmerking komt voor vergoeding en Sensus heeft een contract met de zorgverzekering, declareren wij rechtstreeks aan de verzekeraar. Ook wanneer zij een percentage vergoeden van de NZa-tarieven, krijgt u geen rekening voor het overige deel. Sensus declareert aan de verzekering wanneer het traject is afgesloten. Wanneer het volledige wettelijk eigen risico nog niet is betaald dat jaar, brengt de verzekeraar dit wel bij de cliënt in rekening. De startdatum van het traject is leidend voor het jaar. Bijvoorbeeld: wanneer het traject in december 2016 start, gelden de tarieven voor 2016 en het eigen risico van 2016. Ook wanneer het traject in 2017 doorloopt.
Wanneer de zorg niet in aanmerking komt voor vergoeding vanuit de zorgverzekering (o.a. aanpassingsstoornissen, werkgerelateerde problematiek) zijn de kosten 90,00 euro per sessie (btw-vrij). Voor relatietherapie gelden aparte tarieven. Deze zijn te vinden op de website van Een Leven Lang Liefde.

Wanneer de zorg in aanmerking komt voor vergoeding en Sensus heeft een contract met de zorgverzekering, declareren wij rechtstreeks aan de verzekeraar. Ook wanneer zij een percentage vergoeden van de NzA-tarieven, krijgt de cliënt geen rekening voor het overige deel. Sensus declareert aan de verzekering wanneer het traject is afgesloten. Wanneer het volledige wettelijk eigen risico nog niet is betaald dat jaar, brengt de verzekeraar dit wel bij de cliënt in rekening. De startdatum van het traject is leidend voor het jaar. Bijvoorbeeld: wanneer het traject in december 2019 start, gelden de tarieven voor 2019 en het eigen risico van 2019. Ook wanneer het traject in 2020 doorloopt.
Wanneer de zorg niet in aanmerking komt voor vergoeding vanuit de zorgverzekering (o.a. aanpassingsstoornissen, werkgerelateerde problematiek, relatietherapie) zijn de kosten 90,00 euro per sessie (btw-vrij).

Tijdens het intakegesprek wordt met de cliënt besproken of de zorg in aanmerking komt voor vergoeding. Als er een geldige verwijsbrief is, wordt het eerste gesprek altijd vergoed.

De kosten voor coaching, equitherapie en psychologische onderzoeken zijn afhankelijk van de vraagstelling, duur, ingezette middelen en locatie. Hiervoor kunt u contact opnemen met Sensus.