Wanneer u of een cliënt niet tevreden bent over Sensus of één van de medewerkers, nodigen wij u uit dit in eerste instantie met de medewerker van Sensus te bespreken. Wanneer uw klacht niet naar uw tevredenheid wordt opgelost, kunt u uw klacht schriftelijk kenbaar maken.

Alle psychologen van Sensus zijn lid van het Nederlands Instituut van Psychologen (het NIP). Dit betekent dat zij zich moeten houden aan de beroepscode en dat u zich kunt wenden tot het NIP wanneer u een klacht heeft. Op de website van het NIP kunt u meer informatie vinden over deze beroepsvereniging.

GZ-psychologen zijn ingeschreven in het register Beroepen Individuele Gezondheidszorg. Dit is een extra waarborg. Hiervoor heeft een psycholoog een speciale opleiding moeten volgen. Ook is een GZ-psycholoog verplicht zijn kennis op peil houden door bij- en nascholing. Een BIG geregistreerd psycholoog valt onder het medisch tuchtrecht. Dit wil zeggen dat klachten met betrekking tot deze psycholoog aan een speciale tuchtrechter kunnen worden voorgelegd. Wilt u meer informatie over de voorwaarden voor registratie of het tuchtrecht dan klikt u hier.

Per 1 januari 2017 heeft Sensus in het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg, de klachtregeling aangepast. In de wet is opgenomen dat cliënten terecht kunnen bij een klachtenfunctionaris en geschilleninstantie. Sensus heeft zich aangesloten bij de klachtregeling via de beroepsvereniging (het NIP). Dit betekent dat wanneer u er met uw behandelaar niet uit komt uw klacht wordt behandeld door een externe klachtfunctionaris. Deze klachtfunctionaris is niet in dienst bij Sensus. Wanneer u een klacht wilt indienen, kunt u deze schriftelijk aan uw behandelaar kenbaar maken, of opsturen naar: Psychologiepraktijk Sensus, Stuifakker 2, 3264 RA Nieuw-Beijerland. Er zal dan contact met u worden opgenomen. Wanneer dit ook geen oplossing biedt, kunt u uw klacht voorleggen aan de geschillencommissie via het NIP.