Wanneer u een patiënt naar Sensus verwijst, zal deze zich zelf nog moeten aanmelden bij onze praktijk. In de meeste gevallen wordt psychologische behandeling vergoed door de zorgverzekering. Uw patiënt heeft hiervoor wel een verwijsbrief nodig van de huisarts.

Wanneer uw patiënt zich heeft aangemeld, ontvangt hij van ons een aanmeldformulier en vragenlijst en maken we een afspraak voor het eerste gesprek.

Intake
De intakefase bestaat uit één of twee gesprekken. Aan de hand van deze gesprekken en de vragenlijsten stelt de behandelaar een intakeverslag/behandelplan op. Deze zal met met de cliënt worden besproken en hij ontvangt ook een kopie.
Wanneer de cliënt hiermee instemt, ontvangt u als verwijzer een kopie van dit behandelplan.

Behandeling
De behandeling bestaat uit meerdere sessies en zal naar aanleiding van het besproken behandelplan vorm worden gegeven. In ieder geval wordt halverwege geëvalueerd, of eerder als de cliënt of behandelaar hiertoe aanleiding zien.
Wanneer er wijzigingen zijn in het behandelplan, wordt u hierover met toestemming van de cliënt geïnformeerd.

Afronding
De cliënt en de behandelaar bespreken de afronding van het traject. Hierin wordt ook aandacht besteed aan het voorkomen van klachten in de toekomst. Met toestemming van de cliënt zal een afsluitbrief naar de huisarts worden verstuurd.