Wanneer uw patiënten tegen zaken aanlopen waarvoor geen psychologische behandeling nodig is, biedt Sensus ook de mogelijkheid van coaching aan. Deze vorm van begeleiding kan bijvoorbeeld uitkomst bieden bij loopbaanvraagstukken of levensvragen.

Wanneer u patiënten voor coaching door wilt verwijzen, wilt u er dan op wijzen dat coaching niet vergoed wordt door de zorgverzekering.