Vergoedingen

Psychologische behandeling  binnen de generalistische basis GGZ en de specialistische GGZ wordt meestal vergoed door de zorgverzekering. In het eerste gesprek wordt met u besproken in hoeverre het traject inderdaad in aanmerking komt voor vergoeding. Wanneer er sprake is van problematiek die in principe wordt vergoed door de verzekering, zal gebruik worden gemaakt van interventies die ook onder vergoeding vallen. U kunt hierbij denken aan Cognitieve Gedragstherapie of EMDR. Zuiver werkgerelateerde problematiek en partnerrelatieproblemen vallen niet onder de vergoeding van de basisverzekering.

In 2020 heeft Sensus contracten voor de Basis GGZ met CZ, VGZ, DSW, Zilveren Kruis, Multizorg en Menzis en de zorgverzekeringen die onder deze labels vallen. Wanneer u twijfelt of Sensus een contract heeft met uw verzekering, dan kunt contact met ons opnemen. Doe ook altijd zelf navraag bij uw eigen verzekering als uw verzekering niet in deze lijst staat.

Coaching en psychologische onderzoeken die geen deel uitmaken van een behandeling en/of niet op verwijzing van een arts zijn, komen meestal niet in aanmerking voor vergoeding. In die gevallen dient u de trajecten zelf te betalen en ontvangt u hiervoor van Sensus een factuur.

Kosten

De verschillende zorgverzekeraars vergoeden (een percentage van) de maximumtarieven zoals die door de Nederlandse Zorg autoriteit (NZa) zijn vastgesteld. Deze tarieven zijn als volgt:

per 01-01-2020
BGGZ kort: € 503,47 (btw-vrij)
BGGZ middel: € 853,38 (btw-vrij)
BGGZ lang: € 1.383,65 (btw-vrij)
BGGZ Overig Zorg Product niet-basispakketzorg Consult: € 110,27 (btw-vrij)
BGGZ Onvolledig behandeltraject: € 219,78 (btw-vrij)
Brief aan bedrijfs-/verzekeringsarts/CBR: € 86,57 (excl. btw)

NoShow BGGZ zonder afmelding: 40,- (dit bedrag wordt aan de cliënt gefactureerd)
NoShow BGGZ met afmelding later dan 24 uur vooraf: 30,- (dit bedrag wordt aan de cliënt gefactureerd)

Wanneer de zorg in aanmerking komt voor vergoeding en Sensus heeft een contract met de zorgverzekering, declareren wij rechtstreeks aan de verzekeraar. Ook wanneer zij een percentage vergoeden van de NZa-tarieven, krijgt u geen rekening voor het overige deel. Sensus declareert aan de verzekering wanneer het traject is afgesloten. Wanneer het volledige wettelijk eigen risico nog niet is betaald dat jaar, brengt de verzekeraar dit wel bij de cliënt in rekening. De startdatum van het traject is leidend voor het jaar. Bijvoorbeeld: wanneer het traject in december 2016 start, gelden de tarieven voor 2016 en het eigen risico van 2016. Ook wanneer het traject in 2017 doorloopt.
Wanneer de zorg niet in aanmerking komt voor vergoeding vanuit de zorgverzekering (o.a. aanpassingsstoornissen, werkgerelateerde problematiek) zijn de kosten 90,00 euro per sessie (btw-vrij). Voor relatietherapie gelden aparte tarieven. Deze zijn te vinden op de website van Een Leven Lang Liefde.

Tijdens het intakegesprek wordt met de cliënt besproken of de zorg in aanmerking komt voor vergoeding. Als er een geldige verwijsbrief is, wordt het eerste gesprek altijd vergoed.

No Show
Het komt helaas regelmatig voor dat afspraken niet of te laat worden afgebeld. Omdat wij tijd voor u reserveren en een No Show niet mogen declareren aan de verzekeraar, rekenen wij een tarief van 30 euro wanneer de afspraak niet 24 uur van tevoren wordt afgezegd en 40 euro wanneer de afspraak geheel niet wordt afgezegd. U kunt dit telefonisch of via e-mail doen, rechtstreeks bij uw behandelaar.

Overig
De kosten voor coaching, equitherapie en psychologische onderzoeken zijn afhankelijk van de vraagstelling, duur, ingezette middelen en locatie. Hiervoor kunt u contact opnemen met Sensus.