Hoe ziet een behandeling eruit?

Psychologiepraktijk Sensus biedt psychologische behandelingen aan mensen vanaf 18 jaar die om een reden zijn vastgelopen in hun leven. Onder klachten kunt u lezen met welke klachten u terecht kunt. Wij maken gebruik van verschillende behandelmethoden, waaronder cognitieve gedragstherapie (CGT), acceptance and commitment therapy (ACT), EMDR en Emotionally Focused Therapy for Couples (EFT). Hierbij worden de actuele standaarden gevolgd (Deze kunt u hier vinden.). In basis zal gebruik gemaakt worden van CGT, vaak in combinatie met ACT. Voor traumagerelateerde klachten kan EMDR worden ingezet. Wanneer CGT niet of onvoldoende resultaat biedt, zal samen worden gekeken naar een alternatief. Bij relatietherapie en partnergesprekken wordt voornamelijk gebruik gemaakt van EFT.

Thuis aan de slag

U krijgt vaak ook opdrachten om thuis te maken. Op deze manier werkt de behandeling beter en bent u er meer mee bezig. Vergelijk het met de oefeningen die een fysiotherapeut meegeeft. Meestal wordt hiervoor gebruik gemaakt van het e-healthprogramma Karify. U krijgt uw eigen account in dit programma. Hierin zet uw behandelaar opdrachten klaar die de behandeling ondersteunen. U kunt hierbij denken aan oefeningen om bijvoorbeeld het zelfbeeld te verbeteren, psycho-educatie over bepaalde problematiek en opdrachten om te leren om te gaan met angst of somberheid. De inzet van e-health wordt bij de start van de behandeling met u besproken en op uw situatie afgestemd. U kunt dan thuis nog zaken nalezen en oefenen en uw behandelaar geeft hierop feedback. Karify biedt tevens de mogelijkheid om in een beveiligde omgeving gegevens en documenten uit te wisselen. Wanneer geen gebruik gemaakt kan worden van e-health, zullen de opdrachten op een andere manier worden gegeven, bijvoorbeeld op papier.

Wanneer voor u een module in Karify wordt klaargezet, zal dit eerst met u worden besproken. Ook worden dan afspraken gemaakt over wat er wanneer gemaakt kan worden en hoe de terugkoppeling plaatsvindt. Vaak zal de behandelaar in Karify reageren of feedback geven. Niet alle opdrachten zullen tijdens de sessies worden besproken. Wanneer u expliciet een opdracht wilt bespreken, kunt u dat natuurlijk altijd aangeven.

Om de behandeling verder te ondersteunen, kan gebruik worden gemaakt van informatie via internet of apps. Denk hierbij aan Mindfulness apps. Op de website www.thuisarts.nl is veel informatie te vinden die speciaal voor cliënten is geschreven. U kunt hier bijvoorbeeld informatie vinden over de behandeling van angstensomberheid of depressiepsychische klachten in het algemeen of PTSS.

Een behandeling begint altijd met een intake van één of twee gesprekken. Hierin wil uw behandelaar graag met u kennismaken en een beeld krijgen van uw situatie. Natuurlijk kunt u in dit gesprek al uw vragen stellen en wordt de gang van zaken van de verdere behandeling uitgelegd. Samen met u wordt een plan opgesteld voor de verdere behandeling.

Uw naasten

Belangrijke personen in uw omgeving kunnen uiteraard betrokken worden bij de behandeling, maar alleen als u dat ook wilt. Wij weten uit onderzoek dat relatieproblemen een negatieve invloed hebben op psychische klachten en andersom. Ook kan een naaste u juist helpen bij de behandeling en ten slotte kunnen zij vragen stellen. Het kan spannend en onzeker zijn als een partner (of ander familielid) in therapie gaat. Door een keer mee te komen, kan uw partner of familielid een beeld krijgen wat er gebeurt tijdens een sessie.

Wanneer u zich wilt aanmelden of een vraag wilt stellen, kunt u dat hier doen.

De behandeling samengevat

1) U meldt zich aan via de website, e-mail of telefonisch.
2) Met u wordt gecontroleerd of de verwijzing voldoet en wordt een eerste screening gedaan om in te schatten of u bij Sensus op de goede plek bent zodat er niet onnodig tijd verloren gaat.
3) Er wordt een afspraak gemaakt voor het intakegesprek.
4) U ontvangt een bevestiging van de afspraak, met hierbij een aantal vragenlijsten. U ontvangt een link om een account aan te maken bij Karify. U ontvangt een link naar een digitale vragenlijst. U wordt vriendelijk verzocht de vragenlijsten voorafgaand aan het intakegesprek terug te sturen.
5) Het intakegesprek vindt plaats in 1 of 2 sessies.
6) U ontvangt het intakeverslag/behandelplan via Karify.
7) Het intakeverslag/behandelplan wordt besproken tijdens een sessie. Er wordt een gezamenlijk besluit gemaakt over de te volgen behandeling.
8) Wanneer u hiermee instemt wordt dit verslag naar uw huisarts/verwijzer verstuurd.
9) Er vinden verschillende behandelsessies plaats, waarbij in ieder geval halverwege een evaluatie plaatsvindt.
10) Richting het eind van de behandeling ontvangt u een link voor twee vragenlijsten.
11) De behandeling wordt geëvalueerd en afgerond. U ontvangt de brief voor de huisarts/verwijzer altijd eerst zelf ter goedkeuring.