Twee weten meer dan één. En een frisse blik of andere aanpak juist net het verschil maken.

Binnen Sensus hebben wij in het bijzonder expertise in huis op het gebied van chronische pijn (bijvoorbeeld ten gevolge van een ongeluk of fibromyalgie) en het begeleiden van mensen met een verstandelijke beperking en hun systeem. Wanneer u over deze of andere onderwerpen wilt overleggen, nodigen we u van harte uit contact op te nemen!