Psychologiepraktijk Sensus biedt psychologische behandelingen aan mensen vanaf 18 jaar die om een reden zijn vastgelopen in hun leven. Onder klachten kunt u lezen met welke klachten u terecht kunt. Wij maken gebruik van verschillende behandelmethoden, waaronder cognitieve gedragstherapie, acceptance and commitment therapy, EMDR en systeemtherapie. Hierbij worden de actuele standaarden gevolgd. U krijgt vaak ook opdrachten om thuis te maken. Meestal wordt hiervoor gebruik gemaakt van het e-healthprogramma Karify. U krijgt uw eigen account in dit programma. Hierin zet uw behandelaar opdrachten klaar die de behandeling ondersteunen. U kunt hierbij denken aan oefeningen om bijvoorbeeld het zelfbeeld te verbeteren, psycho-educatie over bepaalde problematiek en opdrachten om te leren om te gaan met angst of somberheid. De inzet van e-health wordt bij de start van de behandeling met u besproken en op uw situatie afgestemd. U kunt dan thuis nog zaken nalezen en oefenen en uw behandelaar geeft hierop feedback. Karify biedt tevens de mogelijkheid om in een beveiligde omgeving gegevens en documenten uit te wisselen.

Een behandeling begint altijd met een intake van één of twee gesprekken. Hierin wil uw behandelaar graag met u kennismaken en een beeld krijgen van uw situatie. Natuurlijk kunt u in dit gesprek al uw vragen stellen en wordt de gang van zaken van de verdere behandeling uitgelegd. Samen met u wordt een plan opgesteld voor de verdere behandeling.

Wanneer u zich wilt aanmelden of een vraag wilt stellen, kunt u dat hier doen.

De procedure in het kort:
1) U meldt zich aan via de website, e-mail of telefonisch.
2) Met u wordt gecontroleerd of de verwijzing voldoet en wordt een eerste screening gedaan om in te schatten of u bij Sensus op de goede plek bent zodat er niet onnodig tijd verloren gaat.
3) Er wordt een afspraak gemaakt voor het intakegesprek.
4) U ontvangt een bevestiging van de afspraak, met hierbij een aantal vragenlijsten. U ontvangt een link om een account aan te maken bij Karify. U ontvangt een link naar een digitale vragenlijst. U wordt vriendelijk verzocht de vragenlijsten voorafgaand aan het intakegesprek terug te sturen.
5) Het intakegesprek vindt plaats in 1 of 2 sessies.
6) U ontvangt het intakeverslag/behandelplan via Karify.
7) Het intakeverslag/behandelplan wordt besproken tijdens een sessie. Er wordt een gezamenlijk besluit gemaakt over de te volgen behandeling.
8) Wanneer u hiermee instemt wordt dit verslag naar uw huisarts/verwijzer verstuurd.
9) Er vinden verschillende behandelsessies plaats, waarbij in ieder geval halverwege een evaluatie plaatsvindt.
10) Richting het eind van de behandeling ontvangt u een link voor twee vragenlijsten.
11) De behandeling wordt geëvalueerd en afgerond. U ontvangt de brief voor de huisarts/verwijzer altijd eerst zelf ter goedkeuring.