Sinds enkele jaren bestaat de functie van POH-GGZ binnen de huisartsenzorg. Deze functie is gericht op de ondersteuning, begeleiding, kortdurende behandeling en zo nodig verwijzing van patiënten met psychische, psychosomatische en psychosociale problematiek. Sensus kan deze functie voor u invullen met een vaste medewerker. Eén aanspreekpunt, bij u in de praktijk werkzaam, waardoor er een goede samenwerking ontstaat om uw patiënt te helpen.