Wanneer u zich wilt aanmelden bij onze praktijk, kunt u dat telefonisch, via e-mail of via deze website doen. Hier kunt u alle gegevens vinden. Vermeld bij een aanmelding via de website alstublieft altijd uw telefoonnummer en e-mailadres. Wanneer met u een afspraak gemaakt is, zal u een afspraakbevestiging ontvangen en een link om u aan te melden bij Karify. In Karify kunnen wij beveiligd informatie uitwisselen. Wij vragen u om een aantal vragenlijsten in te vullen en voorafgaand aan het intakegesprek bij voorkeur digitaal naar ons te sturen. U mag dit via e-mail doen, maar dit kan onveilig zijn. Het is veiliger om dit via Karify te doen.

De benodigde documenten kunt u hier vinden: 2020 Biografische vragenlijst Sensus en 2020 behandelcontract Sensus.

In de meeste gevallen wordt psychologische behandeling vergoed door de zorgverzekering. U heeft hiervoor wel een verwijsbrief nodig van de huisarts. Wanneer u zich aanmeldt, wordt met u gecheckt of deze aan de door de zorgverzekeringen gestelde voorwaarden voldoet. Het is belangrijk dat u beschikt over een correcte verwijsbrief voorafgaand aan het eerste gesprek. Wanneer u zeker wilt weten dat uw verwijsbrief aan de voorwaarden voldoet, kunt u hier een format downloaden en door de huisarts in laten vullen.

Intake
De intakefase bestaat uit één of twee gesprekken. Aan de hand van deze gesprekken en de vragenlijsten stelt uw behandelaar een intakeverslag/behandelplan op. Deze zal met u worden besproken en u ontvangt ook een kopie. Wanneer u het eens bent met het verslag, vragen wij of u deze wilt ondertekenen.
Wanneer u hiermee instemt, ontvangt uw huisarts (en eventueel andere verwijzer) een kopie van dit behandelplan. Er zal geen informatie worden gedeeld zonder uw toestemming.
Het kan voorkomen dat u bij Sensus niet de best passende behandeling kan volgen. In deze situatie wordt u terugverwezen naar de huisarts. Er wordt dan altijd geprobeerd met u te kijken waar u dan het best terecht zou kunnen. Wij hebben goede contacten met behandelaars in de SGGZ (GZ-psychologen, psychotherapeuten en psychiaters). Andere mogelijkheden kunnen bijvoorbeeld ook zijn: gemeente/wijkteam, coaching, fysiotherapie.

Behandeling
De behandeling bestaat uit meerdere sessies en zal naar aanleiding van het met u besproken behandelplan vorm worden gegeven. In ieder geval wordt halverwege geëvalueerd, of eerder als u of uw behandelaar hiertoe aanleiding zien. Wanneer u vragen heeft over uw behandeling of het ergens niet mee eens bent, vragen wij of u dit wilt bespreken.

Afronding
U en uw behandelaar bespreken de afronding van het traject. Hierin wordt ook aandacht besteed aan het voorkomen van klachten in de toekomst. Wanneer u zelf wilt stoppen, mag dit altijd. Wel vragen wij of u dit met uw behandelaar wilt bespreken. Met uw toestemming zal een afsluitbrief naar de huisarts worden verstuurd.