Vergoedingen

Psychologische behandeling  binnen de generalistische basis GGZ en de specialistische GGZ wordt meestal vergoed door de zorgverzekering. In het eerste gesprek wordt met de verwezen patiënt besproken in hoeverre het traject inderdaad in aanmerking komt voor vergoeding.

In 2017 heeft Sensus met alle zorgverzekeringen een contract. Voor de Specialistische GGZ (en Menzis in 2016) werkt Sensus samen met Psychologenpraktijk TwoBe in Rotterdam. Ook deze trajecten worden door alle zorgverzekeraars vergoed.

Coaching, equitherapie en psychologische onderzoeken die geen deel uitmaken van een behandeling en/of niet op verwijzing van een arts zijn, komen meestal niet in aanmerking voor vergoeding. In die gevallen dient de cliënt de trajecten zelf te betalen en ontvangt hij hiervoor van Sensus een factuur.

Kosten

De verschillende zorgverzekeraars vergoeden (een percentage van) de maximumtarieven zoals die door de Nederlandse Zorg autoriteit (NZa) zijn vastgesteld. Deze tarieven zijn als volgt:

per 01-01-2016
BGGZ kort: 457,37 (btw-vrij)
BGGZ middel: 779,33 (btw-vrij)
BGGZ lang: 1222,04 (btw-vrij)
BGGZ Chronisch: 1127,28 (btw-vrij)
BGGZ Overig Product OVP: 95,89 (btw-vrij)
BGGZ Onvolledig behandeltraject: 186,68 (btw-vrij)
Brief aan bedrijfs-/verzekeringsarts/CBR: 77,10 (excl. btw)

per 01-01-2017
BGGZ kort: 472,65 (btw-vrij)
BGGZ middel: 805,34 (btw-vrij)
BGGZ lang: 1262,82 (btw-vrij)
BGGZ Chronisch: 1165,48 (btw-vrij)
BGGZ Overig Zorg Product: 98,00 (btw-vrij)
BGGZ Onvolledig behandeltraject: 192,92 (btw-vrij)
Brief aan bedrijfs-/verzekeringsarts/CBR: 79,73 (excl. btw)

Wanneer de zorg in aanmerking komt voor vergoeding en Sensus heeft een contract met de zorgverzekering, declareren wij rechtstreeks aan de verzekeraar. Ook wanneer zij een percentage vergoeden van de NZa-tarieven, krijgt de cliënt geen rekening voor het overige deel. Sensus declareert aan de verzekering wanneer het traject is afgesloten. Wanneer het volledige wettelijk eigen risico nog niet is betaald dat jaar, brengt de verzekeraar dit wel bij de cliënt in rekening. De startdatum van het traject is leidend voor het jaar. Bijvoorbeeld: wanneer het traject in december 2016 start, gelden de tarieven voor 2016 en het eigen risico van 2016. Ook wanneer het traject in 2017 doorloopt.
Wanneer de zorg niet in aanmerking komt voor vergoeding vanuit de zorgverzekering (o.a. aanpassingsstoornissen, werkgerelateerde problematiek, relatietherapie) zijn de kosten 90,00 euro per sessie (btw-vrij).

Tijdens het intakegesprek wordt met de cliënt besproken of de zorg in aanmerking komt voor vergoeding. Als er een geldige verwijsbrief is, wordt het eerste gesprek altijd vergoed.

De kosten voor coaching, equitherapie en psychologische onderzoeken zijn afhankelijk van de vraagstelling, duur, ingezette middelen en locatie. Hiervoor kunt u contact opnemen met Sensus.